Анненкова Мария Ионовна
Анненкова Мария Ионовна
1909-1981